សារជូនពរ ឆ្នាំថ្មី អំពី រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ

សម្លេងខ្មែរជាតិនិយមសូមស្វាគមន៍ចំពោះជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែល ជាអ្នកជាតិនិយម ចង់ស្រោចស្រង់ប្រទេសខ្មែរ ឲ្យរួចពីអាណានិគមយួន និង របបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន ដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីភាព សន្តិភាព ឯករាជ្យ និងឥស្សរភាព៕​​

Mr. Sam Serey, the President of KNLF had a meeting with Mr. Per Stig Møller

Reply from international criminal court to Mr. Sam Serey President of KNLF.

Reply from international criminal court to Mr. Sam Serey President of KNLF.

Australia reply a letter to Mr.Serey Sam, President of Khmer National Liberation Front, Recently

Sam Serey, met Mr.Bradley Cox and Mr.Phil Robertson deputy director of Human Right Watch in Asia

Serey, his Colleagues have a meeting with a Royal Danish ambassador Mr. Mikael Hemniti

Hun Sen Accused of Crimes Against Hunmanity

Friday, October 11, 2013

កំសោយមេដឹកនាំខ្មែរ


ខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមេដឹកនាំជាតិខ្មែរភាគ សូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលទៅ Downloads យកមកអានទាំងអស់គ្នា ដើម្បីរំដោះជាតិ សាសនា ប្រជាជាតិខ្មែរឱ្យរួចចេញពីអាណានិគមយួនឈ្លានពានសព្វថ្ងៃព្រោះក្នុងសៀវភៅនេះនឹងប្រាប់ពីល្បិចកលរបស់យួន គ្រប់យ៉ាង។ knlf.net/indexKHMER.html — atknlf.net/indexKHMER.html.
Sorchaeat, khmernationalist@gmail.com

Thursday, October 3, 2013

សូមស្តាប់សំដីពាលរបស់ ផៃ ស៊ីផាន, ជុំ កុសល, បណ្ឌិត រស់ ច័ន្ត្រាបុត្រ និង បណ្ឌិត ឈិម ផលវីរុណ។ ទាំងនេះគឺជាសំដីមនុស្សយូកូម បាទផ្សារ។Incident on August 3, 2013.


Sorcheat, khmernationalist

ប្រទេសខ្មែរ 34 ឆ្នាំ ក្នុង ក្រញ៉ាំ អសិរពិស


ប្រទេសខ្មែរ ត្រូវបានឈ្លានពាន និង កាន់កាប់ ដោយ ប្រទេសយួន តាំង ពី ឆ្នាំ 1979 រហូត ដល់ ឆ្នាំ 2013។
ប្រទេសយួន កាន់កាប់ ផ្ទាល់ ប្រទេសខ្មែរ ពី ឆ្នាំ 1979-1990, និង ប្រទសយួន កាន់កាប់ ប្រយោល ប្រទេសខ្មែរ ពី ឆ្នាំ 1991-2013។
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569536123093256&set=a.435751843138352.91470.435746146472255&type=1&theater
ប្រទេសខ្មែរ តាម ខ្សែព្រឹត្តិការ“ ថ្ងៃ ៧ មករា ១៩៧៩ ជា ថ្ងៃ បរាជ័យ របស់ ប៉ុល ពត និង ជាថ្ងៃ ដែល កូនខ្មែរ ចេញ ពី មួយ របប កំមុយនិស្ត ផ្តាច់ការ (ប៉ុល ពត) ចូលទៅ មួយ របប កំមុយនិស្ត ផ្តាច់ការ (យួនកាន់កាប់ ១៩៧៩-១៩៩១) ទៀត"។